Zavřít

Známe podobu nového programu Kreativní Evropa pro další roky

AKTUÁLNĚ –⁠ 12. 2. 2020

Program Kreativní Evropa v roce 2021 pokračuje novým sedmiletým programovým obdobím. V prosinci 2020 bylo dosaženo politické dohody mezi Evropským parlamentem a členskými státy EU ohledně návrhu programu. Definitivní schválení programu Evropským parlamentem a Radou Evropy (tj. ministry kultury členských států EU) se očekává v dubnu 2021S rozpočtem ve výši více než 2,4 miliardy eur bude Kreativní Evropa nadále podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost, kulturní dědictví a konkurenceschopnost, a umožní kulturním a kreativním organizacím a profesionálům spoluvytvářet a spolupracovat přes hranice a oslovit širší publikum, řešit současné společenské otázky a podporovat začínající umělce. Na část MEDIA připadá 58 %, na část Kultura 33 % a na mezioborovou část 9 % rozpočtu.

NÁVRH PROGRAMU KREATIVNÍ EVROPA 2021–⁠2027

Plnou verzi návrhu programu Kreativní Evropa v anglickém i českém jazyce najdete zde. V textu níže najdete předběžné informace k průběhu programu

PRAKTICKÉ INFORMACE

Výzvy k jednotlivým okruhům by měly být publikovány na konci dubna 2021. Mezi publikací a první uzávěrkou bude minimálně 6 týdnů až 2 měsíce na přípravu žádosti. Uzávěrky pro jednotlivé výzvy by měly být rozloženy na období jaro–podzim.

Výzvy na rok 2022 by měly být publikovány k obvyklému datu – tj. pozdní publikace výzev pro rok 2021 neposune (nebo jen minimálně) kalendář na rok 2022.

Rozpočet pro jednotlivé výzvy zatím není znám.

Žádosti se budou nově podávat přes FTOP – Funding and Tender Opportunities Portal – portál pro všechny programy spravované Evropskou komisí.

Všichni žadatelé musí mít, jak tomu bylo doposud, vytvořené PIC a EU loginy. PIC a EU login z předchozího období zůstávají v platnosti.

KULTURA

Návrh agendy nového dílčího programu Kultura se oproti stávajícímu programu výrazně rozšiřuje. Program bude nyní přístupnější nejen menším organizacím, ale také jednotlivcům. Speciální pozornosti se dočkají vybraná odvětví. 

PROJEKTY EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE

Projekty bude možné předložit ve třech kategoriích, kofinancování EU se zvyšuje :

  • grant EU max. 200 000 eur do výše 80 % uznatelných nákladů, minimální zapojení třech organizací ze tří zemí,
  • grant EU max. 1 000 000 eur do výše 70 % uznatelných nákladů, minimální zapojení pěti organizací z pěti zemí,
  • grant EU max. 2 000 000 eur do výše 60 % uznatelných nákladů, minimální zapojení deseti organizací z deseti zemí.

Granty bude možné získat buď na inovativní projekty či spolupráci. 

Speciální pozornost a část rozpočtu bude nově věnována konkrétním oblastem (hudbě, literatuře, architektuře či kulturnímu dědictví) s cílem podpořit rozvoj kapacit a profesionalizaci.

LITERÁRNÍ PŘEKLADY

V novém období bude možné žádat i ve větších konsorciích, které mohou zahrnovat zapojení nejen nakladatelů, ale i distributorů či festivalů. Kofinancování EU na tento typ projektů se zvyšuje na 60 %. 

EVROPSKÉ SÍTĚ A PLATFORMY

Podpora těchto formátů bude nadále pokračovat. Pro každou kategorii budou otevřeny dvě výzvy v nadcházející sedmiletce, a to na projekty s trváním tří či čtyř let. 

MUSIC MOVES EUROPE

Speciální pozornost bude věnována hudbě v rámci sektorového zaměření ve výzvách na podporu projektů evropské spolupráce. Od roku 2022 je plánován samostatný grantový okruh, do té doby budou probíhat přípravy v pilotní fázi

I-PORTUNUS

Podpora krátkodobé evropské mobility pro umělce a kulturní profesionály bude integrální součástí Kreativní Evropy od roku 2022. O tom, jak bude tato podpora konkrétně vypadat, se dozvíme z výsledků dvou pilotních projektů pod vedením Goethe Institutu a Evropské kulturní nadace. V rámci těchto pilotů probíhají otevřené výzvy. 

MEZIOBOROVÁ ČÁST

Nově uspořádána bude i mezioborová část. Sem bude nově patřit soubor opatření na podporu kvalitní žurnalistiky, plurality zpravodajských médií a mediální výchovy, který vychází z Media and Audiovisual Action Plan. Součástí mezioborové části rovněž bude tzv. Creative Innovation Lab, v jejímž rámci budou podporovány inovativní technologické a mezioborové projekty.

Záruční fond Kreativní Evropy, který kreativním podnikatelům usnadňuje přístup k úvěrům, bude spojen s ostatními záručními fondy pod hlavičku Invest EU a bude spravován Evropským investičním fondem. Do konce roku 2022 je možné čerpat úvěr s touto zárukou v rámci programu Komerční banky EuroCreative.

PRIORITY

Jednou z hlavních priorit v novém programu je ekologická udržitelnost projektů i podpora tématu rovnosti žen a mužů. Při výběru odborníků k hodnocení návrhů projektů bude věnována náležitá pozornost jejich vyváženému zastoupení. Dalším z klíčových cílů bude podpora přístupu a účasti osob se zdravotním postižením a sociálně marginalizovaných skupin v tvůrčích a kulturních odvětvích, a to jako tvůrců i členů publika. 

Kromě toho budou dále podporované akce směřující ke zviditelnění evropské kulturní rozmanitosti a dědictví, jako je udělování titulů Evropského hlavního města kulturyOznačení Evropské dědictví, kulturní ceny EU či podpora dnů evropského dědictví.

KONTEXT

Programy Evropské unie jsou navrhovány a realizovány v sedmiletých cyklech. Minulý program Kreativní Evropa skončil v roce 2020. V rámci Evropské unie je program hodnocen jako velmi úspěšný – žadatelé předkládají o 30 % více kvalitních projektů, než je kapacita rozpočtu. Připomeňme, že tento program je jediný program Evropské unie zaměřený výhradně na kulturní a kreativní odvětví.

Pozitivní hodnocení programu Kreativní Evropa a vyšší uznání společenské i ekonomické role kultury se promítlo i do skutečnosti, že v novém období bude program nadále fungovat samostatně.

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Nekázanka 16
110 00 Praha 1

kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter