Zavřít

Národní památkový ústav nově členem Europa Nostry

Národní památkový ústav se stal přidruženým členem evropské nevládní organizace Europa Nostra. Spojení obou institucí představuje vyvrcholení dlouhodobé vzájemné spolupráce, a to nejen na poli odborných konzultací, ale zejména díky nominacím na evropské ceny kulturního dědictví. Nominace Národní památkový ústav pravidelně podává za Českou republiku nejčastěji v kategoriích obnova, dále v kategorii dlouhodobý přínos a vzdělávání. Se svými více než deseti obdrženými oceněními patří mezi vůbec nejúspěšnější laureáty. Respekt a pozitivní ohlas, které tyto ceny v evropském měřítku přináší, zavazují. Proto chce Národní památkový ústav svým členstvím přispět k širší propagaci kulturního dědictví, poznávání příkladů dobré praxe, výměně zkušeností a k diskuzi věnující se ochraně kulturního dědictví směrem do zahraničí. Z tohoto důvodu by ve spolupráci s dalšími českými členskými i přidruženými organizacemi Europy Nostry v České republice jako jsou Asociace majitelů hradů a zámků, Institut pro památky a kulturu nebo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska nebo nově Propamátky, rád podnítil vznik platformy založené na koordinované činnosti ve vztahu k Europa Nostře, jež je v současné době považovaná za vůbec nejprestižnější evropskou organizaci věnující se ochraně a podpoře evropského kulturního dědictví.