Zavřít

Nová evropská agenda pro kulturu

Dne 22. 5. 2018 Evropská komise přijala dokument nazvaný Nová evropská agenda pro kulturu, který deklaruje působnosti v pěti oblastech – sociální, ekonomické, zahraniční, kulturním dědictví a digitalizaci.

Dokument bude využívat synergií mezi kulturou a vzděláváním a posilovat spojení mezi kulturou a jinými oblastmi. Pomůže také kulturním a kreativním odvětvím překonat výzvy a chopit se příležitosti přechodu k digitalizaci.

„Kultura nepatří k oborům, jimiž by se Evropská unie zaobírala ve dne v noci, naopak. Tím spíš bude na rok 2018 pamatováno také pro zrod nové evropské agendy pro kulturu, podle níž se má chudičká kulturní aktivita EU rozvíjet v příštích letech.“ říká Karel Barták, který řadu let vedl program Kultura při Evropské komisi a Výkonné agentuře EACEA. „Nová agenda je dobrý základ pro další kulturní spolupráci na úrovni EU, v kontextu stávajících smluvních poměrů. Je příslibem, že se na kulturu bude pamatovat více než dřív, a to jako na nástroj politiky i jako na přidanou hodnotu evropské integrace.“

Podívejte na stručnou prezentaci v angličtině, která dokument představuje.

 

 

Kreativní
Evropa

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Kreativní Evropa

Kultura

Media

Užitečné odkazy

Kreativní Evropa v ČR 2014-2020

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Kreativní Evropa - KULTURA

Nekázanka 16
110 00 Praha 1

kultura@kreativnievropa.cz 

Kreativní Evropa - MEDIA

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz

Kontakty v EU

Výkonná agentura – EACEA

Evropská komise – DG EAC

Evropská komise – DG Connect

Národní kanceláře – CED Desks