Zavřít

Nová monitorovací zpráva Kreativní Evropa 2019

Evropská komise vydala monitorovací zprávu o programu Kreativní Evropa za rok 2019. V nové publikaci popisuje, jak byl program implementován a zdůrazňuje hlavní úspěchy. Zpráva odráží vitalitu jednotlivých odvětví, která se společně scházejí v projektech na evropské úrovni a dosahují mezinárodního uznání odborné veřejnosti. Ukazuje, že hodnota finanční podpory poskytované programem Kreativní Evropa spočívá v navazování nových tvůrčích vztahů a sítí. Klíčovou roli bude hrát do budoucna nový program Kreativní Evropa, který má vstoupit v platnost v lednu 2021. 

Odkazy