Zavřít

Nová pilotní výzva v oblasti inovativních technologií

Evropská komise vyhlašuje pilotní výzvu zaměřenou na mezioborové projekty, které představí nové formy spolupráce mezi různými kulturními a kreativními obory s využitím inovativních technologií včetně virtuální reality. Projekt musí obsahovat alespoň jeden audiovizuální a technologický aspekt v následujících oblastech: knižní průmysl, muzejnictví, scénická umění a/nebo kulturní dědictví. Výsledky mají přispět ke vzniku Creative Innovation Lab, která bude spuštěna v rámci programu Kreativní Evropa po roce 2020. Uzávěrka výzvy je 14. května 2020.

Výsledky první pilotní výzvy a příklady podpořených projektů najdete zde.

Více informací o výzvě i jejích požadavcích najdete zde.