Zavřít

Nová studie o evropské hudební exportní strategii

Evropská komise zveřejnila publikaci o evropském exportu hudby a jeho strategii, založenou na analýze hlavních charakteristik hudebního sektoru v Evropské unii. Nová studie nastiňuje hlavní výzvy a navrhuje praktická řešení, která by měla vést k lepší a silnější konkurenceschopnosti evropského hudebního sektoru na mezinárodním trhu, zejména ve srovnání k úspěšnějšímu anglo-americkému repertoáru. Text vznikl na základě šetření, které probíhalo ve specializovaných národních a regionálních organizacích, a dále se soustředí na čtyři klíčové oblasti (USA, Kanada, Jižní Afrika a Čína). Na základě sebraných dat definuje Evropskou hudebně-exportní strategii s konkrétními cíli, cílovými skupinami a opatřeními. 

Studie vznikla v rámci iniciativy Music Moves Europe, která je součástí programu Kreativní Evropa. Více informací o studii najdete zde.

Odkazy