Zavřít

Nová studie o genderových rozdílech v kulturním a kreativním sektoru

EENCA (European Expert Network on Culture and Audiovisual) vydala report na téma „Genderové mezery v kulturním a kreativním sektoru“. Téma rovnosti pohlaví bylo zvoleno jako jedna z priorit Pracovního plánu pro kulturu na období 2019–2022, účelem sdílené studie je tak poskytnout kontext i základní informace o specifických výzvách, kterým čelí ženy v kulturním a kreativním odvětví. Text se zabývá genderovými stereotypy, sexuálním obtěžováním i problematikou rovného platu v hudbě, architektuře i dalších oblastech, a mapuje konkrétní iniciativy. 

Celou studii v anglickém jazyce si můžete přečíst zde.