Zavřít

Nová výzva pro experty z oblasti médií

Evropské komise vyhlásila v rámci mezioborové části dvě výzvy pro experty z oblasti médií, kteří by měli zájem vyhodnocovat žádosti o granty v oblasti žurnalistiky, mediální gramotnosti, zpravodajství a přeshraniční mediální spolupráce.

Od roku 2022 budou v rámci mezioborové části programu Kreativní Evropa každoročně sestavovány dva panely: jeden s názvem Novinářská partnerství a druhý s názvem Mediální gramotnost. Výzvy k předkládání návrhů by měly být zveřejněny do konce příslušného roku. Experti budou dle svého uvážení posuzovat žádosti v jedné z těchto kategorií.

Více informací