Zavřít

Nový dotační program pro podnikatele COVID –⁠ Kultura

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK) připravilo v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru speciální dotační program COVID – Kultura. Jeho hlavním cílem je pomoci podnikatelským subjektům z oblasti kultury, které byly omezeny v činnosti v souvislosti s negativními dopady nouzového stavu. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je 5 milionu Kč, celková alokace programu činní 900 milionu Kč.

Žádosti bude možné podávat od 18. srpna do 18. září 2020, a to on-line prostřednictvím informačního systému, který bude dostupný na webových stránkách www.mpo.cz. Žadateli mohou být např. pořadatelé filmových, výtvarných, divadelních nebo hudebních festivalů, hudební kluby, umělecká tělesa, galerie, muzea či divadla.

Celý seznam oprávněných žadatelů a další informace o programu najdete zde.