Zavřít

Nový program Kreativní Evropa 2021‒2027 vyhlášen!

Evropská komise dnes zveřejnila podobu programu Kreativní Evropa na období 2021‒2027. Přichází s rozpočtem 2,44 miliardy eur na podporu kulturních a kreativních odvětví. Nový program klade důraz na mezinárodní spolupráci, inovace, mobilitu umělců a kulturních profesionálů a akce zaměřené přesně na specifické potřeby kulturních a kreativních odvětví.

V rámci tří částí Kultura, MEDIA a Mezioborová část má program za cíl:

  • pozvednout uměleckou a kulturní spolupráci na evropské úrovni
  • povzbudit soutěživost, inovativnost a udržitelnost evropského filmového průmyslu
  • podpořit mezioborovou spolupráci včetně podpory mediální gramotnosti, nezávislé žurnalistiky a plurality zpravodajských médií

Formální přijetí právního základu programu očekáváme na začátku června, stejně tak jako zveřejnění prvních výzev. 

Rozpočet programu na období 2021‒2027 je 2,44 miliardy eur. Jedná se tak o 60% navýšení v porovnání s rozpočtem programu Kreativní Evropa 2014‒2020, který činil 1,46 miliardy eur. K navýšení přispělo i to, že je program v rámci Evropské unie hodnocen jako velmi úspěšný. Nejen, že se daří žadatelům vyčerpat všechny prostředky – kvalitních projektů je dokonce o 30 % více, než jaká je kapacita rozpočtu programu. Nyní tak čeští i evropští umělci a kulturní profesionálové budou mít šanci získat pro svoje aktivity ještě více prostředků než v minulém období. Vyšší rozpočet chce Kreativní Evropa využít i k tomu, aby byl program inkluzivnější, více digitální a ekologicky udržitelnější.

Hlavní cíle

Hlavní cíle programu Kreativní Evropa jsou nadále:

  • podpora, rozvoj a ochrana Evropské kulturní a jazykové rozmanitosti a kulturního dědictví
  • zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomického potenciálu kulturních a kreativních odvětví, zejména oblasti audiovize

Hlavní novinky

Hlavními novinkami programu Kreativní Evropa pro období 2021‒2027 jsou:

  • silnější důraz na mezinárodní tvorbu a inovace
  • snadnější přístup k financování skrze vyšší sazby kofinancování (Kreativní Evropa nabídne vyšší míru příspěvků na jednotlivé projekty)
  • důraz na podporu spolupráce v rámci evropské unie ke zvýšení konkurenceschopnosti evropského filmového průmyslu v globálním měřítku
  • podpora mobility umělců a kulturních profesionálů
  • zacílení na specifické potřeby kulturních a kreativních odvětví

Více informací se dozvíte zde a na slavnostním představení nového období programu.

Odkazy