Zavřít

Nový rozpočet EU schválen

Po více než 90 hodinách vyjednávání skončila zatím nejdelší schůzka Evropské rady, výsledkem je 68 stran textu a kompromisní dohoda o fondu obnovy „EU nové generace“ i o novém víceletém finančním rámci na období 2021–⁠2027 .

Zástupci členských států EU se dohodli na plánu pomoci v hodnotě 750 miliard eur, který má reagovat na sociálně-ekonomický dopad pandemie COVID-19. Rozpočet Kreativní Evropy, jediného programu EU zaměřeného na nadnárodní kulturní spolupráci a podporu kulturních a kreativních průmyslů, byl i přes minulé škrty navrácen zpět na 1,64 miliardy eur –⁠ tedy na stejnou hodnotu, kterou slíbila Evropská komise v květnu 2018. 

Nárůst je to skromný (7 % oproti návrhu starému 2 měsíce), ubírá se ale správným směrem –⁠ následuje totiž prosby tisíců profesionálů z kulturních a kreativních sektorů i mimo ně. Internetová petice zahájená v červnu iniciativou Culture Action Europe a schválená mnoha sítěmi, organizacemi, umělci a jednotlivci znovu upozornila na výzvu Evropského parlamentu, který po léta žádá o zdvojnásobení financování pro Kreativní Evropu (tj. 2,8 miliardy eur). Tuto myšlenku nedávno podpořili také někteří národní ministři kultury, jmenovitě Německo, Itálie a Francie.