Zavřít

Obnoví kultura Evropu?

Kulturně-kreativní sektor je hnací silou k úspěšné obnově Evropy. Tato a další teze zazněly v nedávném webináři s hlavními představiteli klíčových postů evropských institucí a orgánů Evropské unie. V návaznosti na něj byla publikována výzva adresovaná politikům, ale motivující všechny k silnějšímu lobby za začlenění ekosystému kultury a kreativity do národních plánů obnovy. Součástí textu je také informace o navýšení rozpočtu programu Kreativní Evropa.

Osmnáctého listopadu se uskutečnil webinář A Cultural Deal for Europe s podtitulem A central place for culture in the EU’s post-pandemic future (Kultura v srdci postpandemické budoucnosti Evropy), jejž pořádaly Culture Action Europe (CAE), European Cultural Foundation (ECF) a Europa Nostra, organizační pomoc poskytla European Heritage Alliance. Účast patnácti řečníků a řečnic byla přehlídkou zástupců a zástupkyň klíčových postů evropských institucí a orgánů Evropské unie: od předsedy Evropského parlamentu (David Sassoli) přes předsedkyni Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu (Sabine Verheyen) a eurokomisařku pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež (Mariya Gabriel) až po ředitele Evropské kulturní nadace (André Wilkens).   

Zúčastnění reflektovali smutný fakt, že kulturní a kreativní odvětví (KKO) jsou po automobilovém průmyslu a cestovním ruchu třetím sektorem, který zavedení protipandemických opatření postihlo nejvíce. Covid-19 zasadil sektoru ránu, která (po)vede k jeho proměně, přičemž cílem by nemělo být navrácení se k předpandemickému statu quo (pro který je charakteristická prekarizovaná práce, finanční nestabilita, absence dat, nerealizace kulturních politik, neexistence potřebné legislativy, jako je právní status umělce, aj.), ale inovace celého sektoru. Je zde však ambicióznější plán: kultura se má stát strategickým činitelem pro vytvoření „nové Evropy“.

Výstup z akce v plném znění včetně informací o plánu obnovy v České republice najdete v článku na webu Kreativního Česka