Make it New

Kulturni centar Mladost Futog (vedoucí projektu, RS), Kulturni centar Travno (HR), Omladinsko udruženje AXIOM (BA)

Příprava projektu probíhala ve spolupráci s odborníky paralelně ve třech zemích. V první řadě to byli etnologové a odborníci z oblasti vzdělávání, poté probíhala setkání a brainstormingy, které přinesly kvalitní nápady na téma prezentace a udržování kulturního dědictví. Projekt je zaměřen na elementy kulturního dědictví, dovednost vytvářet lidové kroje, doplňky a čelenky – vyšívání, tkaní, pletení, výrobu krajek a doplňků (a související techniky: pět pro každou dovednost) rozdělených do několika segmentů pro různé aspekty společnosti. Plánované výsledky projektu jsou: dvanáct nových krojů, mobilní aplikace, paměťová hra, workshop a výstava. Základní prvky každého z evropských kostýmů jsou po staletí stejné, ale vyvíjejí se, zatímco udržují společné elementy. Výrobní dovednosti a techniky pro výrobu tradičních krojů, které jsou jádrem projektu, jsou všem evropským národům společné. Rozdíly vznikají na základě barev a motivů.

Příjemce grantu:
Kulturni centar Mladost Futog (vedoucí projektu, RS), Kulturni centar Travno (HR), Omladinsko udruženje AXIOM (BA)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské projekty spolupráce
Celkový grant:
64 357 €
Rok získání grantu:
2018
Realizace projektu:
01. 04. 2018 – 01. 10. 2019
Web projektu:
https://www.facebook.com/Make-It-New-282296302368225/
Související podpořené projekty