Sound, Heterogenous Art and Performance in Europe Plus (SHAPE Plus)

MeetFactory o. p. s. (CZ)

SHAPE Plus představuje platformu pro rozvoj kariéry, mobilitu, propagaci a budování kapacit začínajících evropských hudebníků a interdisciplinárních umělců působících v oblasti inovativní a experimentální hudby, zvuku a audiovizuálního umění. Platforma původně 13 partnerů ze 13 evropských zemí s transparentními a otevřenými pravidly pro pozdější přijímání nových partnerů si klade za cíl podporovat celoevropskou spolupráci mezi umělci a prezentovat ji početnému publiku v Evropě i mimo ni a zároveň dodržovat a prosazovat ekologicky udržitelné, sociálně inkluzivní a nediskriminační hodnoty.

Příjemce grantu:
MeetFactory o. p. s. (CZ)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské platformy
Výzva:
CREA-CULT-2021-PLAT
Celkový grant:
2 087 160 €
Rok získání grantu:
2021
Související podpořené projekty