Zavřít

Pracovní podmínky i status umělců zkoumá nová studie Evropské komise

Evropská komise a partnerské instituce zveřejnily novou studii, která přibližuje status umělců a kulturních profesionálů i jejich pracovní podmínky. Studie se zabývá charakteristikami zaměstnávání umělců a kulturních a kreativních odborníků v členských státech EU, konkrétně přibližuje problematiku statusu umělce, sociálního pojištění, umělecké svobody i specifik samostatně výdělečné činnosti. Věnuje se také dopadům pandemie, která naplno ukázala nejisté postavení umělců a kulturních profesionálů i fakt, že jsou v době krizí odkázáni zcela na sebe.

Ze závěrů studie je patrné, že se mají členské státy EU zaměřit na zlepšení pracovních podmínek umělců i kulturních profesionálů. Zavést by se měl status umělce, který bude reflektovat specifické charakteristiky práce v těchto oborech, přehodnotit by se měl přístup k sociálnímu pojištění. Dokument si v plném znění v angličtině můžete přečíst zde.

Tématu statusu umělce se v českém prostředí z pověření Ministerstva kultury věnuje naše mateřská organizace Institut umění –⁠ Divadelní ústav, problematice je věnován i druhý díl jejich podcastu Suflér, který si můžete poslechnout zde.