Zavřít

Přehled unijních programů na stránkách DotaceEU.cz

Stránky DotaceEU.cz, které spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, byly rozšířeny o přehledovou stránku, která představuje unijní programy.

Unijní programy svými prostředky podporují celou řadu potřebných oblastí (včetně kulturních a kreativních odvětví prostřednictvím programu Kreativní Evropa). Na rozdíl od operačních programů, z kterých jsou čerpány prostředky z Evropských investičních a strukturální fondů a které jsou spravovány na národní úrovni, jsou unijní programy spravovány Evropskou komisí. Ta u většiny programů vypisuje výzvy, na které je možné reagovat podáním žádosti o podporu, určuje jejich rozpočet a termíny.

Hledáte-li prostředky k financování či podpoře vašich projektů, tato stránka pomůže při první rešerši finančních zdrojů.

Více na www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/Unijni-programy-(1)