Zavřít

Přihlašování do cen Europa Nostra a European Heritage 2021 spuštěno

Přihlašování do příštího ročníku cen Europa Nostra a European Heritage bylo spuštěno. Zájemci mohou žádosti posílat až do 1. října 2020, a to ve čtyřech kategoriích:

  • obnova
  • výzkum
  • celoživotní přínos
  • vzdělání, výchova a zvyšování povědomí

Ceny European Heritage Awards / Europa Nostra Awards založila Evropská komise v roce 2002, podporovány jsou programem Kreativní Evropa. Jedná se o nejvyšší ocenění na poli kulturního dědictví v Evropě a poukazuje na mimořádné projekty obnovy, na novátorský výzkum, přínos profesionálů a dobrovolníků v kulturním dědictví a na výjimečné výkony ve vzdělávání, zvyšování povědomí a výchově.

Všechny informace včetně přihlášky najdete zde.