Zavřít

Report Kreativní Evropa 2020

Evropská Komise vydala monitorovací zprávu programu Kreativní Evropa za rok 2020.

Pandemie COVID-19 měla v roce 2020 nebývalý dopad na kulturní, společenský i hospodářský život v Evropské unii. Tato zpráva se zabývá tím, jakou roli sehrál v tomto mimořádném kontextu program Kreativní Evropa a jak pomohl evropským kulturním a tvůrčím odvětvím vzdorovat této těžké situaci a následně se zotavit. Zpráva zdůrazňuje klíčové politické iniciativy přijaté v roce 2020 s podporou programu Kreativní Evropa. Evropská komise pořádala v reakci na krizi COVID-19 koordinační schůzky s členskými státy. Souběžně s tím program Kreativní Evropa zavedl flexibilní opatření, aby vyhověl novým a měnícím se potřebám podpořených projektů. V roce 2020 bylo také dosaženo politické dohody mezi Evropským parlamentem a Evropskou Radou o návrhu na nový program Kreativní Evropa 2021–2027. Kromě toho byl výrazně navýšen rozpočet, a to o více než 80 %.

Kompletní zprávu najdete v dlaždici pod článkem.

Odkazy