Zavřít

Střed zájmu: PUBLIKUM 2019 – VÝZVA K ÚČASTI

Kancelář Kreativní Evropa vyhlašuje výzvu na představení zajímavých a úspěšných projektů práce s publikem. Uzávěrka pro předkládání přihlášek je 31. 10. 2019.

Vybrané projekty budou představeny na akci Střed zájmu: PUBLIKUM dne 27. listopadu 2019 v kině Edison Filmhub v Praze, zařadíme je do databáze inspirativních projektů na www.culturenet.cz a budeme je propagovat na našich FB stránkách.

Tato výzva je určena pro ředitele a manažery kulturních organizací a projektů, kteří mohou představit již ověřené a úspěšné modely práce s publikem.

Práce s publikem je důležité téma pro dlouhodobé koncepce kulturních organizací i příležitostné kulturní projekty. Týká se marketingu, dramaturgie, přípravy doprovodných programů i celkového pojetí projektů a provozu organizací, které považují své publikum za partnera a nejen pasivního konzumenta. Práce s publikem (audience development) je také prioritou programu EU Kreativní Evropa.

Akce navazuje na Středy zájmu: PUBLIKUM a na mezinárodní konference RE:PUBLIKUM, na kterých byly představeny příklady dobré praxe z ČR i zahraničí. Při zpracování návrhů vašich příspěvků se můžete inspirovat na uvedených odkazech.

——

Pokud máte zájem o aktivní účast, prosíme o vyplnění on-line přihlášky včetně zaslání ilustrativních fotografií či videí. Vystoupení bude mít formu krátkých prezentací (max. 7 min.) doplněných obrazovým materiálem (10–15 snímků). Účastníky akce budou zástupci kulturních organizací, kteří mají zájem pracovat s návštěvníky, diváky, veřejností a vzájemně se inspirovat. O tom, zda jste byli vybráni jako jeden z 12 vystupujících, Vám dáme vědět nejpozději do 5. listopadu.

Online-přihlášku, prosíme, vyplňte do 31. října 2019.

Kontakt: Kancelář Kreativní Evropa, Magdalena Müllerová, T 224 809 118, E kultura@kreativnievropa.cz