Zavřít

Střed zájmu: PUBLIKUM výzva

Kancelář Kreativní Evropa vyhlašuje výzvu na představení zajímavých a úspěšných projektů práce s publikem v oblasti kulturního dědictví. Uzávěrka pro předkládání přihlášek je 27. září 2018.

Vybrané projekty budou představeny na akci Střed zájmu: PUBLIKUM, která se uskuteční ve čtvrtek 8. listopadu od 18 hodin v divadle Archa v Praze jako doprovodný program mezinárodní konference Focal Point: Upcycling Cultural Heritage. Tato výzva je určena pro manažery kulturních organizací a projektů či umělce, kteří mohou představit již ověřené a úspěšné modely a formáty práce s publikem v oblasti kulturního dědictví.

————

Pokud máte zájem o aktivní účast, prosíme o vyplnění on-line přihlášky včetně zaslání ilustrativních fotografií či videí. Vystoupení bude mít formu krátkých prezentací (max. 7 min.) doplněných obrazovým materiálem (10–15 snímků). Účastníky akce budou zástupci kulturních organizací, kteří mají zájem pracovat s návštěvníky, diváky, veřejností a vzájemně se inspirovat. O tom, zda jste byli vybráni jako jeden z 12 vystupujících, Vám dáme vědět nejpozději do 5. října. Online-přihlášku, prosíme, vyplňte do 27. září 2018.

Rok 2018 byl vyhlášen Evropským rokem kulturního dědictví, a proto letošní Střed zájmu věnujeme právě této oblasti. Aktuálním trendem je vnímat návštěvníky jako středobod organizace, vždyť právě pro ně naši minulost uchováváme. Ovšem reflektují paměťové instituce dostatečně současný stav a změny ve společnosti? Přesvědčte nás o tom, že ano – a pošlete nám anotaci Vašeho projektu. Vybrané projekty zařadíme do databáze inspirativních projektů na www.culturenet.cz a budeme je propagovat na našich FB stránkách.

Práce s publikem (audience development) je prioritou programu EU Kreativní Evropa. V tomto tématu navazujeme na Střed zájmu: PUBLIKUM z let 2014, 2015 a 2017 a na mezinárodní konference RE:PUBLIKUM v letech 2013 a 2016, na kterých byly představeny příklady dobré praxe z ČR i zahraničí. Při zpracování návrhů Vašich příspěvků se můžete inspirovat na tomto odkazu.

Kontakt: Magdalena Müllerová, Kancelář Kreativní Evropa, T 224 809 118, E kultura@kreativnievropa.cz