Zavřít

Studie EU o budoucím vývoji kulturních a kreativních sektorů

Kulturní a kreativní sektory čelí měnícímu se prostředí, které nutí neustále aktualizovat postupy i zavedené business modely a vychyluje tržní rovnováhu. Nová studie Evropské unie upozorňuje na klíčové trendy, které s největší pravděpodobností ovlivní budoucí vývoj kulturních a kreativních odvětví v horizontu příštích 10 let – od nových technologií, envinronmentálních výzev až po rozvoj publika a změny ve financování. 

Odkazy