Zavřít

Vychází publikace Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Právě vychází publikace Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití, kterou vydává Kancelář Kreativní Evropa. Publikace mapuje současné tuzemské i zahraniční tendence v oblasti kulturního dědictví a památkové péče, ale také aktuální společenské (mega)trendy. Kulturní dědictví je podle autorů publikace živý organismus, který má smysl vnímat, účastnit se ho a podílet se na něm nezprostředkovaně, aktivně. Publikované texty můžou být skvělou inspirací, jak kulturní dědictví začít (znovu či více) používat – i žít!

Publikace navazuje na mezinárodní konferenci Focal Point: Upcycling Cultural Heritage, kterou Kancelář Kreativní Evropa organizovala v listopadu loňského roku v rámci Evropského roku kulturního dědictví 2018. Připojila se tak k tisícům dalších kulturních akcí po celé Evropě, které po uplynulých 365 dní připomínaly, že lokální přímo formuje národní a to zase evropské kulturní dědictví. Předkládaná publikace si neklade za cíl čtenáře seznámit s výsledky a úspěchy evropského roku, ale zaměřuje se na kulturní dědictví teoretickým a praktickým pohledem vybraných odborníků.

Stejně jako se kulturní dědictví proměňuje, snaží se v něm i evropské instituce nacházet nové souvislosti a pojmenovávat jeho základní významy a přínos. Ne náhodou Rada Evropy přijala tzv. Strategii 21 – strategii evropského kulturního dědictví pro 21. století, již tvoří tři základní pilíře – sociální oblast, územní a ekonomický rozvoj a znalosti a vzdělání.

„Věřím, že do stále živé a živené diskuse o tom, co je kulturní dědictví, co nám přináší, proč je dobré se z něho učit a těšit, jak je plnohodnotně spoluvytvářet a jak je chránit pro další generace, přispějí i následující kapitoly. V jedné z nich Tristan Horx popisuje dnešní dobu, v které žijeme, jako pro nás příznivou. Jsme vzdělanější a zdravější než v minulosti, prodlužuje se nám délka života. Proto neváhejme a žijme kulturní dědictví!“ apeluje v úvodu knihy Tomáš Řepa ze sekce pro kulturní dědictví Kanceláře Kreativní Evropa.

Publikaci si nyní můžete stáhnout zdarma ve formátu PDF! Odkaz ke stažení najdete níže. Pokud máte zájem o tištěnou verzi, kontaktujte nás, prosím, na E kultura@kreativnievropa.cz.

 

Odkazy

Kreativní
Evropa

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Kreativní Evropa

Kultura

Media

Užitečné odkazy

Kreativní Evropa v ČR 2014-2020

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Kreativní Evropa - KULTURA

Nekázanka 16
110 00 Praha 1

kultura@kreativnievropa.cz 

Kreativní Evropa - MEDIA

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz

Kontakty v EU

Výkonná agentura – EACEA

Evropská komise – DG EAC

Evropská komise – DG Connect

Národní kanceláře – CED Desks