Zavřít

Vyhlášení výzvy Cena EU za kulturní dědictví a Cena Europa Nostra

Cena EU za kulturní dědictví a Cena Europa Nostra jsou nejvyšším evropským vyznamenáním v oblasti kulturního dědictví. Cena se uděluje nejlepším projektům památkové péče, nepůsobivějším výzkumným projektům, nejoddanějším odborníkům a dobrovolníkům těm nejlepším výcvikovým a vzdělávacím programům.

Přihlaste se a sdílejte svůj úspěch s celou Evropou!

Přihlášku a více informaci najdete zde.

Uzávěrka: 15.10.2019

Oslava vítězů proběhne na ceremoniálu Ceny EU za kulturní dědictví v červnu 2019.