Zavřít

Co-Creation and Co-Production scheme for the music sector

Uzávěrka

30. 4. 2020

Číslo výzvy

EAC/S18/2019

Neaktivní

Cílem této výzvy jsou přípravné aktivity pro budoucí sektorovou podporu hudby v rámci nového programu Kreativní Evropa po roce 2020.

Obecným cílem této výzvy je identifikovat a podpořit nejméně 10 inovativních a udržitelných pilotních koprodukcí a koprodukčních programů pro skladatele a hudebníky s jasnou evropskou přidanou hodnotou s cílem pomoci rozvoji evropského hudebního repertoáru. Důraz by měl být kladen na propojování skladatelů a hudebních interpretů různých národností a původů tak, aby se vytvořilo prostředí, které podporuje kreativitu a vzdělávání. Programy by se měly zaměřit na začínající umělce a měly by mít jasnou představu o tom, jak budou šířeny výstupy, zejména nově vytvořená hudbení díla směrem k veřejnosti.

Maximální výše grantu činní 50 000 eur, což může činit nejvíce 85 % celkových nákladů na projekt. Doba trvání projektu je nejvýše 14 měsíců.

Konzultovat své projekty můžete prostřednictvím e-mailu EAC-CO-CREATION@ec.europa.eu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke stažení