Zavřít

Curation of digital assets and advanced digitisation

Uzávěrka

12. 3. 2020

Číslo výzvy

DT-TRANSFORMATIONS-12-2018-2020

Neaktivní

 

Výzva vyhlášená evropským projektem Horizont 2020 by měla umožnit oborovým institucím, badatelům i provozovatelům plně využít potenciál digitálních technologií pro řízení, zkoumání, konzervování i zpřístupňování svých sbírek. Doposud byla digitalizace směřována zejména na zachycení vizuální podoby objektů, sbírek nebo památek – je ale potřeba postihnout komplexní obraz včetně příběhů a zážitků, které se s nimi pojí.

Žádosti by měly:

  • ukázat, jak by nové technologie, metody a datové formáty pomohly prezentovat kulturní a historické pozůstatky a vzpomínky atraktivní, ale vědeckou formou
  • podporovat propagaci evropského kulturního dědictví
  • ukázat, jak prezervace a analýza hmotných i nehmotných zdrojů zlepšuje naše chápání kultury a historie
  • zahrnovat řešení jazykové překážky při vyhledávání informací z historických zdrojů

Více informací o výzvě, databázi organizací hledajících partnery i informace o financování naleznete zde.

Ke stažení