Zavřít

European Competence Centre for the preservation and conservation of monuments and site

Uzávěrka

12. 3. 2020

Číslo výzvy

DT-TRANSFORMATIONS-20-2020

Neaktivní

Zvýšený výskyt přírodních katastrof jako jsou potopy, zemětřesení nebo požáry může způsobovat kulturnímu dědictví nevratné škody a v nejhorších případech vzácné památky i celé oblasti úplně zničit. Evropské kulturní dědictví je v ohrožení, a spolu s ním i kulturní a kreativní sektor, kulturní turismus a sektor pohostinství. Digitální technologie mohou se zachováním dědictví pomoci a zpřístupnit ho budoucím generacím i občanům napříč současnou Evropou. Online přístup k dokumentům či replikám navíc může fungovat jako propagace místa a podporovat tak lokální turismus a místní pohostinství.

Evropský projekt Horizont 2020 proto novou výzvu zaměřuje na prezervaci a konzervaci evropského kulturního dědictví pomocí nových ICT technologií. Plánované „Competence Centre“ má mapovat minulý a probíhající výzkum, dále sbírat, analyzovat a propagovat nejlepší praxi v Evropě i jinde, a stát se důležitým hráčem v ochraně kulturního dědictví.

„Competence Centre“ by mělo:

  • podporovat kulturní instituce ve využívání nových technologií
  • fungovat jako ambasador pro masovou digitalizaci ohroženého evropského kulturního dědictví
  • podporovat rozsáhlý výzkum kulturního dědictví ve spolupráci s historiky, archeology, architekty, geografy a dalšími odborníky
  • přispívat ke zvýšení počtu a kvality digitalizovaných památek

Více informací o výzvě, databázi organizací hledajících partnery i informace o financování naleznete zde.

Ke stažení