Zavřít

Facilitating innovation and research cooperation between European museums and heritage sites

Uzávěrka

12. 3. 2020

Číslo výzvy

TRANSFORMATIONS-19-2020

Neaktivní

V současném světě roste potřeba propojovat kulturní a historické památky i sbírky a prezentovat obyvatelům i turistům hmotné a nehmotné dědictví v širším kontextu. Bližší spolupráce mezi muzei a památkami by zvýšila zájem evropské veřejnosti a díky rozvoji kulturního turismu by přispěla také k inkluzi, ekonomickému růstu i tvorbě pracovních míst. Takové kooperaci ale v současné době brání například nedostatek financí nebo institucionální a právní překážky. Evropský projekt Horizont 2020 proto vyhlašuje výzvu s cílem propojit evropská národní, regionální a lokální muzea a památky i kulturní dědictví nesoucí Označení Evropské kulturní dědictví s vědci a relevantními veřejnými autoritami.

Tato síť má za cíl:

  • zkoumat cesty pro inovace ve sdílení sbírek
  • zkoumat restaurování a konzervaci včetně schopnosti využívat tradiční řemesla a techniky
  • připravit společné putovní výstavy nebo sdílené digitální výstavy
  • zmapovat a sdílet nejlepší praxi

Více informací o výzvě, databázi organizací hledajících partnery i informace o financování naleznete zde.

 

Ke stažení