Zavřít

i-Portunus 2. výzva na krátkodobou mobilitu

Uzávěrka

24. 6. 2019

Číslo výzvy

i-Portunus

Neaktivní

i-Portunus je pilotní projekt podpořený programem Kreativní Evropa, který podporuje krátkodobou mobilitu umělců a profesionálů v kultuře,

V období od dubna do září 2019 i-Portunus podpoří na základě třech otevřených výzev 350 až 500 krátkodobých mobilit (15 až 85 dní) pro umělce aktivní v oblasti scénických umění a výtvarném umění mající sídlo v zemi zapojené do programu Kreativní Evropa. Na první výzvu bylo doručeno přes 1200 přihlášek, které byly zohledněny při přípravě této druhé výzvy. Její hlavní zaměření zůstává stejné, ale rozšiřuje okruh možných žadatelů o skupinové přihlášky (max. 5 lidí) a segmentované mobility.

Podpora bude poskytována žadatelům s jasně definovaným cílem jako je například rozvoj mezinárodní spolupráce, zapojení do tvorby, profesní rozvoj, přeshraniční prezentace či činnost na komunitních projektech mimo svou zemi.

Uzávěrka je 24. června 2019.

Další informace najdete na www.i-Portunus.eu

Ke stažení