Zavřít

Innovative approaches to urban and regional development through cultural tourism

Uzávěrka

12. 3. 2020

Číslo výzvy

TRANSFORMATIONS-04-2019-2020

Neaktivní

Kulturní turismus je významným hybatelem růstu evropských regionů, kromě ekonomického dopadu přispívá také k objevování kulturního dědictví za hranicemi vlastní země a tím usnadňuje porozumění mezi kulturami. Potenciál odvětví v oblasti regionální a lokální spolupráce ale dosud nebyl plně zkoumán a zužitkován, projekt Horizont 2020 proto vyhlašuje novou výzvu na inovativní přístupy k městskému a regionálnímu rozvoji skrze kulturní turismus.

Žádosti by měly:

  • navrhnout inovativní strategie a pilotní řešení pro úspěšnou a udržitelnou přeshraniční, regionální a lokální spolupráci v oblasti kulturního turismu
  • zkoumat různé možnosti využití Evropských strukturálních a investičních fondů
  • věnovat speciální pozornost menšinovým kulturám a regionům, stejně jako přehlíženým městským oblastem

Aktivity mají přispět ke zlepšení zásad a praktik udržitelného kulturního turismu a dále prohloubit růst a sociální i ekonomický rozvoj evropských regionů a městských i venkovských oblastí. Poskytnout by měly také strategický návod, jak efektivně využívat Evropské strukturální a investiční fondy v této oblasti.

Více informací o výzvě, databázi organizací hledajících partnery i informace o financování najdete zde.

Ke stažení