Zavřít

Koordinátor aktivit Označení Evropské dědictví

Uzávěrka

3. 1. 2019

Číslo výzvy

EAC/S39/2018

Aktivní

EACEA vyhlašuje výzvu na koordinátora aktivit Označení Evropského dědictví (EAC/S39/2018). Tato nová pozice by měla přispět k hlavnímu cíli Označení Evropské dědictví, totiž „posílení pocitu náležitosti s Evropskou unií, zejména u mladých lidí, na základě sdílených hodnot a elementů evropské historie a kulturního dědictví a zároveň uznání národní a regionální diverzity a posílení mezikulturního dialogu“.

Účelem této výzvy je výběr koordinátora (jedné právnické osoby nebo sdružení organizací) pro spouštění činností zaměřených na networking, budování kapacit a výměnu zkušeností mezi místy s Označením Evropské dědictví, a komunikaci a propagace činností Označení Evropské dědictví, čímž se bude podílet na následujících cílech:

·       Propagace networkingu mezi místy s Označením Evropské dědictví

·       Povzbuzení míst s Označením Evropské dědictví k vývoji společných projektů jako jsou výměnné pobyty, dobrovolnická činnost, výměna pracovníků, společná síť kurátorů atd.

·       Zlepšení možností míst s Označením Evropské dědictví působit na mezinárodní úrovni skrze výcvik manažerů a výměnu pracovníků

·       Podpoření vývoje společných výukových programů a společných marketingových a turistických programů

·       Zlepšení viditelnosti působení EU a míst s Označením Evropské dědictví

 

Kompletní informace o výzvě najdete zde.

Ke stažení

Kreativní
Evropa

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Kreativní Evropa

Kultura

Media

Užitečné odkazy

PUBLIKUM 2017

Creative Europe rediscovering our cultural heritage

Kreativní Evropa - KULTURA

Celetná 17
110 00 Praha 1

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz 

Kreativní Evropa - MEDIA

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209 – 210
221 105 303
media@kreativnievropa.cz

Kontakty v EU

Výkonná agentura – EACEA

Evropská komise – DG EAC

Evropská komise – DG Connect

Národní kanceláře – CED Desks