Zavřít

Measuring the Cultural and Creative Sectors in the EU

Uzávěrka

14. 9. 2020

Číslo výzvy

EAC/S14/2019

Neaktivní

Evropská komise vyhlásila novou výzvu zaměřenou na statistické měření kulturního a kreativního sektoru (KKS) v Evropě, které bude navazovat na existující snahy a klasifikaci organizace Eurostat. Nový rámec by umožnil pravidelnou statistickou analýzu ekonomického, kulturního a sociálního potenciálu KKS v Evropě.

Navrhovaný statistický rámec by měl:

  • zahrnovat detailní metodologii a popisovat proces sběru dat,
  • navazovat na klasifikaci NACE,
  • umožňovat okamžitou extrakci dat podle sektoru, roku a jednotlivých členských států EU.

Informace o výzvě:

  • Vybrán bude jeden projekt s trváním maximálně 24 měsíců.
  • Alokovaný rozpočet na výzvu je 350 tisíc eur.
  • Evropská komise poskytne maximálně 90 % celkových uznatelných nákladů.
  • Žadateli mohou být soukromé ziskové i neziskové organizace, veřejné organizace, univerzity, mezinárodní organizace, vzdělávací instituce nebo výzkumná centra.

Více informací o výzvě najdete zde.

Ke stažení