Zavřít

Mobility scheme for artists and/or cultural professionals

Uzávěrka

27. 9. 2019

Číslo výzvy

EAC/S06/2019

Neaktivní

Evropská komise vyhlásila novou pilotní výzvu „Mobility scheme for artists and/or cultural professionals“.

Umělecká a kulturní mobilita získává čím dál větší pozornost politiků na evropské i národní úrovni. Mobilita byla vždy prioritou evropské kulturní agendy a důležitou součástí programu Kreativní Evropa. Nedávno požádali ministři kultury členských států EU Evropskou komisi, aby prozkoumala možnosti vytvoření programu mobility specificky zaměřeného na umělce a odborníky v oblasti kultury.

I v současnosti existují určité možnosti mezinárodní mobility, jež většinou fungují díky podpoře veřejných institucí, soukromých nadací a nevládních organizací na místní, regionální, národní, evropské i mezinárodní úrovni. Na úrovni členských států je situace značně různorodá a na úrovni EU existuje hned několik programů a nástrojů, které zajišťují mezinárodní mobilitu, jenž se může týkat i kulturního a kreativního sektoru. Žádná z těchto možností ovšem není zaměřena na specifické potřeby umělců a odborníků v oblasti kultury, ale spíše na formální vzdělávání, podnikání a dobrovolnickou činnost. Mobilitu podporuje i program Kreativní Evropa, avšak pouze formou projektů a platforem spolupráce.

Tato výzva je druhou iniciativou Evropské Komise, která má za úkol vytvořit program mobility pro umělce a vypořádat se s výše uvedenými nedostatky v souladu s ročním pracovním plánem 2019 pro implementaci programu Kreativní Evropa.

První takovou iniciativou bylo pilotní schéma i-Portunus, které je nyní implementováno konsorciem pod vedením Goethe Institutu. Po příjemcích podpory, kteří budou vybráni v rámci této druhé výzvy, bude Evropská komise požadovat, aby se seznámili s probíhajícími projekty i-Portunus a využili je jako základ svých vlastních projektů. Navíc budou mít také přístup k doporučením, elektronickému portálu, elektronickým formulářům a dalším nástrojům vytvořených v rámci projektu i-Portunus, včetně jména a loga, které budou Evropské komisi dodány na konci února 2020.

Hlavním cílem této výzvy je vytvořit a implementovat individuální krátkodobé projekty mobility skrze poskytování finanční podpory umělcům a odborníkům v oblasti kultury a připravit doporučení pro Evropskou komisi. Výsledky všech projektů bude brát Evropská komise v potaz při přípravě stálého programu mobility pro umělce a odborníky v oblasti kultury v rámci programu Kreativní Evropa 2021-2027.

V rámci této výzvy budou vybrány dva projekty. Maximální výše finanční podpory EU byla stanovena na 750 000 eur. Projekty budou probíhat po dobu 16 měsíců.

Uzávěrka výzvy je 27. 9. 2019 v 17 hodin CET. 

Více informací o výzvě včetně souvisejících dokumentů naleznete zde.