Zavřít

Music moves Europe – Boosting European Music Diversity and Talent Call on Professionalisation and Training

Uzávěrka

31. 10. 2019

Číslo výzvy

EAC/S21/2019

Neaktivní

Evropská komise vyhlásila novou pilotní výzvu „Music moves Europe – Boosting European Music Diversity and Talent Call on Professionalisation and Training“.

Cílem této výzvy je najít a podpořit alespoň 10 inovativních a udržitelných tréninkových programů s evropským rozměrem, které se zaměří na mladé hudebníky a odborníky v oblasti hudby.

Zkušenosti z návrhů těchto pilotních tréninkových programů by měly posílit hudební sektor a přispět k jeho profesionalizaci. Tyto poznatky budou zařazeny do integrované strategie pro podporu hudby v rámci další generace programů EU po roce 2020, která posílí evropskou diverzitu, talent, konkurenceschopnost tohoto sektoru a zároveň zlepší možnosti přístupu občanů k hudbě ve všech jejích podobách.

Uzávěrka výzvy je 31. 10. 2019

Rozpočet na pro tuto výzvu činí 900 000 eur a podpoří minimálně 10 návrhů s maximálním rozpočtem 90 000 eur. Více informací o výzvě, včetně souvisejících dokumentů, můžete nalézt zde.