Zavřít

Music moves Europe – podpora spolupráce malých hudebních klubů

Uzávěrka

15. 11. 2019

Číslo výzvy

EAC/S17/2019

Aktivní

Evropská komise vyhlásila novou pilotní výzvu „Music Moves Europe: Co-operation of small music venues“.

V rámci projektu Music Moves Europe, který má za cíl připravit „sektorovou podporu hudební tvorby“ jakožto novou složku programu Kreativní Evropa po roce 2020, byla nyní vyhlášena tato výzva. Zaměřením výzvy je podpora udržitelné distribuce živé hudby prostřednictvím spolupráce malých a středně velkých hudebních klubů, jejichž mezinárodní kooperace bude stimulovat tvorbu inovativních modelů spolupráce a posílí roli hudebních klubů a identitu místních komunit.

Obecným cílem výzvy je poté zlepšit konkurenceschopnost hudebních klubů v současném rychle se měnícím trhu, který se zároveň potýká s řadou regulací.

Uzávěrka výzvy je 15. 11. 2019.

Do této výzvy se přihlašuje pomocí internetového formuláře. Formulář a další informace o výzvě včetně souvisejících dokumentů najdete zde.