Zavřít

Platform(s) for cultural content innovation

Uzávěrka

20. 9. 2019

Číslo výzvy

CNECT/i.3(2019)5043110

Neaktivní

Evropská komise vyhlásila novou pilotní výzvu „Platform(s) for cultural content innovation“.

Výzva je vyhlášena se záměrem působit na evropský kulturní a kreativní průmysl tak, aby si osvojil nejnovější inovace, využíval moderní technologie a i v digitální éře si udržel postavení průkopníka v odvětví. Termín „platforma“ je v rámci výzvy chápán velmi široce – jedná se o vysoce interaktivní médium s důležitou digitální složkou, využívající moderních technologií, které umožní efektivní spolupráci subjektů z různých odvětví kulturního a kreativního průmyslu.

Očekávaným výsledkem výzvy je vytvoření nové kulturní platformy, která bude plnit zejména tyto funkce:

  • podpoří spolupráci mezi různými subjekty kulturního a kreativního průmyslu
  • bude je motivovat k využívání nových přístupů, služeb, technologií a obchodních modelů
  • bude sloužit jako katalyzátor kreativity a inovací v odvětví
  • bude úzce spolupracovat s různými odvětvími technologického průmyslu

V rámci výzvy je na podporu projektů vyčleněno 1 038 000 eur pro maximálně tři projekty. Financování EU může dosáhnout maximálně 60 % celkových nákladů.

Uzávěrka výzvy je 20. 9. 2019.

Více informací o výzvě včetně souvisejících dokumentů najdete zde.