Zavřít

Projekty spolupráce na západním Balkáně

Uzávěrka

28. 4. 2020

Číslo výzvy

EACEA 39/2019

Neaktivní

Výkonná agentura pro kulturu vzdělávání a audiovizi vyhlásila výzvu (EACEA 39/2019) na podporu Kulturních projektů spolupráce na západním Balkáně s uzávěrkou 28. 4. 2020 v 17.00 (CET).

Tato výzva je financovaná Nástrojem předvstupní pomoci (IPA II) a řídí se pravidly programu EU Kreativní Evropa. Celkový rozpočet činí 5 000 000 eur, díky kterým bude podpořeno zhruba 20 projektů.

Konkrétní cíle této výzvy jsou:

  • zvýšit kulturní přeshraniční spolupráci v rámci regionu západního Balkánu a členských států EU;
  • posílit konkurenceschopnost kulturních a kreativních odvětví v regionu.

Z podporovaných projektů by proto měly mít prospěch především regiony západního Balkánu.

Za účelem dosažení výše uvedených cílů se tato výzva zaměřuje na následující priority:

  • A. Zvýšit kapacitu kulturních a kreativních odvětví působit nadnárodně a mezinárodně
  • B. Zvýšit nadnárodní oběh kulturních a kreativních děl a nadnárodní mobilitu profesionálů z kulturních a kreativních odvětí
  • C. Posílit mezikulturní dialog mezi umělci, kulturními operátory i širokou veřejností

Projektu se musí účastnit celkem 5 partnerů včetně žadatele, a to minimálně dvě organizace ze dvou různých zemí západního Balkánu a dvě organizace ze dvou různých zemí EU. Doba trvání projektu je od 24 do 48 měsíců. Žádat lze o grant v rozmezí 100 000 eur až 500 000 eur a nesmí přesáhnout 85 % celkových nákladů.

Země západního Balkánu jsou Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo, Severní Makedonie a Srbsko.

Návrhy projektů a žádosti lze konzultovat v Kanceláři Kreativní Evropa – Kultura, E kultura@kreativnievropa.cz 

Ke stažení