Zavřít

Protecting the Jewish cemeteries of Europe

Uzávěrka

30. 8. 2019

Číslo výzvy

EAC/S10/2019

Neaktivní

Evropská Komise vyhlásila otevřenou výzvu na předkládání projektu, který naváže na předchozí pilotní projekt Mapping the Jewish cemeteries of Europe (EAC/S10/2018). Jeho cílem bude

  • rozšíření mapování, které pokryje další židovské hřbitovy v Evropě
  • identifikaci možností pro posílení spolupráce mezi zúčastněnými stranami, které mají zájem na zachování židovských pohřebišť
  • zvyšování povědomí o důležitosti židovského kulturního dědictví a kulturní diverzity Evropy v historii a využití židovských pohřebišť k představení této diverzity v rámci vzdělávání

Výzva je otevřena společenství partnerů (nejméně dvou). Tento projekt bude dále přispívat k plnění úkolů vytyčených v rámci Evropského roku kulturního dědictví 2018 a Evropského pracovního rámce pro kulturní dědictví pomocí šíření informací a zvyšování povědomí o evropských hodnotách kulturního dědictví a kulturní diverzity.

Finanční podpora z této výzvy bude přiznána jednomu projektu s celkovým rozpočtem 1 050 000 eur. Délka projektu se předpokládá na 18 měsíců s očekávaným zahájením v prosinci roku 2019.

Uzávěrka je 30. 8. 2019.

Ke stažení