Zavřít

Study on the Health and Well-being of Music Creators

Uzávěrka

3. 2. 2020

Číslo výzvy

EAC/12/2019

Neaktivní

Tato výzva je zveřejněna v rámci přípravné akce „Music Moves Europe: Posílení evropské hudební rozmanitosti a talentu“. Cílem této výzvy je předložit odbornou studii, která poskytne obecný přehled o zdravotních rizicích při práci, kterým čelí hudebníci a hudební tvůrci, a mapování stávajících iniciativ v celé EU, které přispívají k prevenci a léčbě nepříznivých zdravotních problémů souvisejících s hudební tvorbou. Tato studie by měla identifikovat osvědčené postupy a zkušenosti. Analýzou těchto případů by studie měla identifikovat možná řešení, jak zlepšit zdravotní a pracovní podmínky a trvání kariéry hudebníků a hudebních tvůrců.

Výše grantu: 150 000 eur

Doba trvání: 14 měsíců

Ke stažení