Zavřít

Podpora integrace uprchlíků

Obecným cílem této výzvy k předkládání návrhů je podporovat kulturní, audiovizuální a meziodvětvové projekty usilující o usnadnění integrace uprchlíků v evropském prostředí, o zlepšování vzájemného porozumění mezi kulturami, posilování dialogu mezi kulturami a náboženstvími, tolerance a respektu pro jiné kultury. Očekávaným výstupem je omezený počet vysoce kvalitních konsorcií zřízených subjekty působícími v kulturních a kreativních odvětvích, které vytvoří a vyzkouší iniciativy na podporu integrace uprchlíků v zúčastněných zemích a podělí se o výsledky a které se nazývají kreativní partnerství.
Uzávěrka

28. 4. 2016

Číslo výzvy

EACEA 12/2016

Neaktivní

Specifickými cíli této výzvy je vytvořit nadnárodní kulturní a audiovizuální projekty, které mohou:

  • pomoci uprchlíkům začlenit se do společnosti a vyjadřovat se, aniž by museli nutně okamžitě hovořit jazykem hostitelské země,
  • být vzdělávacími platformami v širším slova smyslu, které posilují respektování a chápání rozmanitosti, mezikulturní a občanské kompetence, demokratické hodnoty a občanství,
  • poskytnout občanům EU příležitost objevovat hodnoty a kultury uprchlíků, učit se od nich a pochopit je a při tom znovu objevovat a obohacovat své vlastní,
  • podporovat prezentování a spoluvytváření kulturních anebo audiovizuálních děl v celé Evropě,
  • nabídnout možnost spolupráce s organizacemi v jiných odvětvích s cílem stimulovat komplexnější, rychlejší, efektivnější a dlouhodobější reakci na tuto globální výzvu.
Ke stažení

Kreativní
Evropa

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Kreativní Evropa

Kultura

Media

Užitečné odkazy

PUBLIKUM 2017

Creative Europe rediscovering our cultural heritage

Kreativní Evropa - KULTURA

Celetná 17
110 00 Praha 1

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz 

Kreativní Evropa - MEDIA

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209 – 210
221 105 303
media@kreativnievropa.cz

Kontakty v EU

Výkonná agentura – EACEA

Evropská komise – DG EAC

Evropská komise – DG Connect

Národní kanceláře – CED Desks