Zavřít

Vytvoření sítě evropských kreativních hubů a co-workingových prostor

Cílem výzvy je zřízení experimentálních obchodních modelů, podpora jejich rozšiřování i šíření jejich znalostí. Výzva tak směřuje k zavedení EU sítě kreativních hubů a co-workingových prostor pro kulturní a kreativní profesionály a podnikatele.
Uzávěrka

9. 10. 2015

Číslo výzvy

EAC/S08/2015

Neaktivní

Dosáhnout má být následujícího: posílení sítě kreativních hubů v EU; posílení mezinárodní a mezisektorové spolupráce s KKP skrze digitální nástroje; obohacení zkušenostní a znalostní výměny mezi huby a KKP; zvyšování kapacit pro manažery kreativních hubů a další profesionály; závěry vedoucí k dalšímu formování strategie a politiky inovativních modelů, schémat atd.

Ke stažení