Zavřít

Vytvoření sítě evropských kreativních hubů a co-workingových prostor

Cílem výzvy je zřízení experimentálních obchodních modelů, podpora jejich rozšiřování i šíření jejich znalostí. Výzva tak směřuje k zavedení EU sítě kreativních hubů a co-workingových prostor pro kulturní a kreativní profesionály a podnikatele.
Uzávěrka

9. 10. 2015

Číslo výzvy

EAC/S08/2015

Neaktivní

Dosáhnout má být následujícího: posílení sítě kreativních hubů v EU; posílení mezinárodní a mezisektorové spolupráce s KKP skrze digitální nástroje; obohacení zkušenostní a znalostní výměny mezi huby a KKP; zvyšování kapacit pro manažery kreativních hubů a další profesionály; závěry vedoucí k dalšímu formování strategie a politiky inovativních modelů, schémat atd.

Ke stažení

Kreativní
Evropa

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Kreativní Evropa

Kultura

Media

Užitečné odkazy

PUBLIKUM 2017

Creative Europe rediscovering our cultural heritage

Kreativní Evropa - KULTURA

Celetná 17
110 00 Praha 1

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz 

Kreativní Evropa - MEDIA

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209 – 210
221 105 303
media@kreativnievropa.cz

Kontakty v EU

Výkonná agentura – EACEA

Evropská komise – DG EAC

Evropská komise – DG Connect

Národní kanceláře – CED Desks