Zavřít

Bridging culture and audiovisual content through digital

Uzávěrka

14. 5. 2020

Číslo výzvy

EACEA/28/2019

Neaktivní

Evropská komise vyhlásila pilotní výzvu na podporu nadnárodních a mezioborových aktivit za účelem plánovaného vzniku Creative Innovation Lab v rámci budoucího programu Kreativní Evropa.

Výsledky z první výzvy najdete zde.

Výzva podpoří projekty, které:

  1. představí nové formy mezioborové spolupráce na rozhraní mezi různými kulturními a kreativními obory včetně audiovize prostřednictvím využití inovativních technologií včetně virtuální reality,
  2. podpoří inovativní mezioborové přístupy a nástroje s cílem zlepšit přístup, distribuci, propagaci a/nebo zpeněžení kultury a kreativity včetně kulturního dědictví.

Žádost předkládá konsorcium minimálně třech organizací ze tří různých zemí zapojených do programu Kreativní Evropa.

Projekt musí obsahovat alespoň jeden audiovizuální a technologický aspekt v následujících oblastech: knižní průmysl, muzejnictví, scénická umění a/nebo kulturní dědictví.

Celkový rozpočet na tuto výzvu je 1,71 mil. eur. Výše grantu na projekt činí minimálně 300 000 eur.

Uzávěrka je 14. května 2020.

Ke stažení