Zavřít

Bridging culture and audiovisual content through digital

Uzávěrka

20. 6. 2019

Číslo výzvy

EACEA/06/2019

Neaktivní

Evropská komise a Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) vyhlašují v rámci programu Kreativní Evropa výzvu „Bridging culture and audiovisual content through digital“.

Cílem výzvy je podpora testování nových mezisektorových přístupů k financování, distribuci a prodeji umělecké tvorby.

Podpora bude poskytnuta na projekty, které:
a) představují nové formy tvorby na rozhraní mezi různými kulturními a kreativními odvětvími, včetně audiovizuálního odvětví, a prostřednictvím využívání inovativních technologií, včetně virtuální reality;
nebo
b) podporují inovativní meziodvětvové přístupy a nástroje pro usnadnění přístupu, distribuce, propagace nebo zpeněžení kultury a tvořivosti, včetně kulturního dědictví.

O podporu může žádat partnerství minimálně 3 organizací ze třech různých zemí účastnících se programu Kreativní Evropa.

Rozpočet výzvy činí 1,75 milionu eur. Finanční příspěvek na projekt nemůže přesáhnout 60 % celkových nákladů a nejnižší přípustnou žádostí o grant o výši 150 000 eur.

Uzávěrka výzvy je 20. června 2019 do 12.00 (poledne středoevropského času).

Ke stažení