Zavřít

Makers´ Mobility

Uzávěrka

12. 8. 2019

Číslo výzvy

EAC/S09/2019

Neaktivní

 

Kreativita má zásadní dopad na současný mimořádně propojený svět. Společná tvorba a open source projekty proměnily dnešní produkční a inovativní proces. Tvůrčí hnutí, kreativní centra a otevřené dílny jsou středem tohoto vývoje a rychle se šíří, jejich rozšiřování ale není doplněno plným propojením mezi jednotlivými centry.

V rámci různých programů EU, jako je Erasmus+, Kreativní Evropa, Evropský sociální fond nebo i-Portunus, funguje několik iniciativ se vztahem k tomuto problému. Mobilita je ideálním způsobem, jak posílit umělecké sítě a podpořit inovace a společnou tvorbu. Setkávání s ostatními inovátory a kreativci pracujícími v jiných uměleckých centrech, je důležitým faktorem pro úspěch spolupráce.

Roční pracovní program 2019 pro implementaci pilotního projektu „A first step towards a European framework for the mobility of makers“, předpokládá vyhlášení výzvy financované z rozpočtové linie 15 02 77 24, s maximální přidělenou částkou 350 000 euro alokovanou projektu, jenž bude zaměřen na tento specifický cíl.

Hlavním cílem tohoto pilotního projektu je definovat a otestovat přístupy a činnosti podporující mobilitu a výměnu zkušeností mezi kulturním a kreativním sektorem, uměleckými centry a formálními i neformálními výukovými systémy, a to mezisektorovým způsobem. Tento pilotní projekt je zamýšlen jako první krok k vytvoření Evropského rámce zaměřeného na posílení tvůrčí mobility a sdílení osvědčených postupů.

Grant z tohoto projektu bude udělen pouze jednomu projektu. Projekt bude probíhat 18 měsíců od začátku roku 2020.

Uzávěrka výzvy je 12. 8. 2019.

Více informací o této výzvě, včetně souvisejících dokumentů, můžete nalézt zde.

Ke stažení