Zavřít

Výzva pro experty z oblasti médií

Uzávěrka

30. 6. 2021

Číslo výzvy

xxx

Neaktivní

Evropské komise vyhlásila v rámci mezioborové části dvě výzvy pro experty z oblasti médií, kteří by měli zájem vyhodnocovat žádosti o granty v oblasti žurnalistiky, mediální gramotnosti, zpravodajství a přeshraniční mediální spolupráce.

Experti by se v případě zájmu měli zaregistrovat do obecné databáze expertů EU. Registrace zůstává otevřená, ale experti, kteří se chtějí podílet na prvním panelu pro výzvu Novinářská partnerství, se musí zaregistrovat do 30. června.

Upozorňujeme, že se nejedná o proces podávání žádostí, ale o pouhé vyjádření zájmu. Rozhodnutí o přesném harmonogramu a příslušné odměně bude přijato později. Žádná přesná definice experta neexistuje. Žádost mohou podat všichni zájemci; jejich životopisy budou posuzovány později.

EACEA bude příslušné experty vyhledávat v databázi v červenci, přičemž bude zadávat klíčová slova, jako je „žurnalistika“ a „zpravodajská média“. Bude kontaktovat pouze předem vybrané experty a zjišťovat jejich kapacitu a zkušenosti s přihlédnutím k různorodosti a nezávislosti panelu jako celku. Upozorňujeme, že hodnotitelé nesmí být za žádných okolností ve střetu zájmů se žádnou z organizací předkládajících návrh projektu. EACEA to před potvrzením panelu důkladně prověří a experti budou muset podepsat prohlášení o mlčenlivosti a neexistenci střetu zájmů, než si budou moci návrhy přečíst.

Od roku 2022 budou každoročně sestavovány dva panely: jeden s názvem Novinářská partnerství a druhý s názvem Mediální gramotnost. Výzvy k předkládání návrhů by měly být zveřejněny do konce příslušného roku.

Výzva pro experty v oblasti žurnalistiky, médií a mediální gramotnosti

Evropské komise vyhlásila výzvu pro experty, kteří by měli zájem vyhodnocovat žádosti o granty v oblasti žurnalistiky, médií a mediální gramotnosti.

Experti budou spolupracovat přímo s Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávaní a kulturu – European Education and Culture Executive Agency (EACEA), která sídlí v Bruselu a administruje výzvy a projekty pro programy Evropské unie. Text výzvy včetně odkazu pro registraci najdete níže.

výzvy pro experty z oblasti zpravodajských médií a přeshraniční žurnalistiky

Evropská komise hledá všechny typy expertů, od akademických pracovníků po experty z praxe, od odborníků v oblasti mediálního podnikání až po novináře, z celé Evropy.

V roce 2021 bude panel expertů na zpravodajská média posuzovat žádosti předložené v reakci na výzvu Novinářská partnerství (Journalism Partnerships), která bude vyhlášena v červnu 2021. Panel bude sestaven v létě a hodnocení bude probíhat během několika dní v září/říjnu.

 

Chcete se na něco zeptat?

Experti z oboru sdělovacích prostředků mohou kontaktovat EACEA-CREATIVE-EUROPE-JOURNALISM-PARTNERSHIPS@ec.europa.eu a odborníci z oboru mediální gramotnosti EACEA-CREATIVE-EUROPE-MEDIA-LITERACY@ec.europa.eu

Pro organizace z oblasti médií a žurnalistiky je aktuálně otevřená výzva NEWS Journalism Partnerships určena pro projekty spolupráce mezi alespoň 3 organizacemi ze 3 různých zemí účastnících se programu Kreativní Evropa.

Ke stažení