Zavřít

Závěrečná zpráva výzkumu o financování kulturních podniků

Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie Evropské komise vypracovalo studii Předběžné hodnocení nových finančních nástrojů pro malé a střední podniky, podniky se střední kapitalizací a organizace v kulturním a kreativním sektoru. Studie se zaměřuje na potíže ve financování těchto podniků a doporučuje jejich řešení pomocí kombinace finančních nástrojů a technické pomoci pod záštitou programu InvestEU.

Závěrečnou zprávu této studie a další informace můžete nalézt zde.