Pražský manifest „Za Evropu založenou na hodnotách a kultuře“

Europa Nostra, evropský hlas občanské společnosti angažující se v oblasti kulturního dědictví, právě vydala tzv. pražský manifest „Za Evropu založenou na hodnotách a kultuře“ / “For a Value-based and Culture-driven Europe”. Manifest obsahuje klíčová politická poselství formulovaná během Summitu evropského kulturní dědictví 2022, který se konal od 25. do 27. září 2022 v Praze. V souvislosti s naléhavými výzvami, kterým náš kontinent čelí – od neospravedlnitelné brutální ruské agrese proti Ukrajině a rostoucího ohrožení demokracie, míru a solidarity v celé Evropě až po dramatický dopad klimatických změn na naši společnost a životní prostředí – zdůrazňuje pražský manifest zásadní a nezastupitelnou roli kultury a kulturního dědictví jako nositele řešení těchto výzev.

Pražský manifest obsahuje sedm konkrétních návrhů, jejichž cílem je mimo jiné využít potenciál kultury a kulturního dědictví pro realizaci iniciativy Nový evropský Bauhaus, pro podporu a urychlení přechodu Evropy na zelený a klimaticky neutrální kontinent a pro dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN.

Pražský manifest důrazně vyzývá evropské vedoucí představitele na všech úrovních řízení – evropské, národní, regionální i místní – a také všechny aktéry v oblasti kulturního dědictví – veřejné, soukromé i občanské společnosti – aby náležitě a plně uznaly a mobilizovaly obrovský potenciál kulturního dědictví k budování udržitelnější, inkluzivnější, mírumilovnější a krásnější Evropy.

Europa Nostra předá pražský manifest vedoucím představitelům EU, všem 27 hlavám států a vlád EU a 27 ministrům EU odpovědným za kulturu. Bude také předán vedoucím představitelům dalších relevantních evropských a mezinárodních organizací a bude široce rozšířen mezi zainteresovanými stranami v oblasti kulturního dědictví a v rámci rozsáhlých sítí Europa Nostra a jejích partnerů.

Zdroj ' Pražský manifest '
Všechny novinky