Co je Kreativní Evropa

Kreativní Evropa je program Evropské unie na podporu kulturních a kreativních odvětví (scénická umění, výtvarné umění, literatura, hudba, film, televize, herní průmysl, kulturní dědictví ad.).

Program ročně nabízí více než dvacítku výzev pro financování kulturních a kreativních projektů.

Program Kreativní Evropa se skládá ze tří částí

MEDIA

Podpora evropské kinematografie a audiovizuálního průmyslu

Kultura

Podpora mezinárodních projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví vyjma audiovize

Mezioborová část

Podpora inovativních projektů na pomezí kultury, umění a technologií; podpora zpravodajských médií a mediální výchovy

Současné programové období 2021—2027 má celkový rozpočet 2,44 mld. €

Kreativní Evropa v České republice

V posledním období (2014—2020) získali čeští žadatelé z programu Kreativní Evropa přes 24 mil. eur. Z části MEDIA bylo uděleno téměř 16,2 mil. eur a jednorázově nebo opakovaně bylo podpořeno přes 70 produkčních a distribučních společností, festivalů a dalších organizací z audiovizuálního odvětví. Z části Kultura získaly české subjekty částku ve výši téměř 8 mil. eur a podílely se na více než 80 evropských projektech.

Příklady podpořených organizací

Příklady úspěšných českých počinů

'
Nabarvené ptáče (2019)
Evropské filmové ceny 2020
nominace nejlepší film
'
Moje slunce Mad (2021)
César za nejlepší animovaný celovečerní film 2022
'
Lucie Faulerová
Smrtholka (2021)
Cena EU za literaturu
'
Rotunda sv. Václava v Praze (2018)
Cena EU pro kulturní dědictví/
/Cena Europa Nostra
'
Zámek Kynžvart (2020)
Označení Evropské dědictví

STORIES – Příběhy podpořených projektů

'
'