Další iniciativy Kreativní Evropy

Ceny EU

Evropská unie uděluje ocenění v oblasti kulturního dědictví, architektury, literatury a hudby. Jejich cílem je upozornit na vynikající kvalitu a úspěchy v těchto oborech a podpořit evropské tvůrce a pracovníky. Zvláštní důraz je kladen na talentované umělce v začátku jejich kariéry.

Cena EU pro kulturní dědictví/Cena Europa Nostra

Ocenění jsou udělována v několika kategoriích, týkajících se např. restaurování, vzdělávání, odborné přípravy či zvyšování povědomí o kulturním dědictví. Jedná se o ocenění, které má jak potenciál zvyšovat zájem turistů, tak i potenciál ekonomický, zejména mezi odborníky, kteří o něm hovoří jako o „Oscarovi“ za kulturní dědictví.

Z českých oceněných projektů vybíráme z kategorie Památková péče Projekt záchrany pražské rotundy sv. Václava (2018), Barokní areál v Kuksu (2017) či z kategorie Vzdělávání, odborná příprava a osvěta vzdělávací program Národního památkového ústavu Památky nás baví (2017). Cenu za osobní zásluhy získal prof. Tomáš Durdík (2014) a cenu v kategorii Výzkum (2011) Karel Kuča a Jiří Langer, autoři publikace Dřevěné kostely a zvonice v Evropě.

Více na https://europeanheritageawards.eu

Cena EU za soudobou architekturu/Cena Miese van der Rohe

Cílem soutěže, pořádané pravidelně od roku 1988, je najít a ocenit významné tvůrčí počiny na poli architektury, vyzdvihnout přínos evropských architektů k rozvoji profese a uplatnění nových konceptů a technologií. Cena má zároveň pomoci lepšímu porozumění současné architektuře a pochopení její role v rozvoji společnosti. Bienále soutěžní přehlídky realizovaných staveb pořádá Evropská komise, Kreativní Evropa a Nadace Miese van der Rohe v Barceloně.

Česká účast

Stavbám realizovaným na českém území nebo českými architekty se v evropské konkurenci podařilo dostat do užšího výběru, nikoliv do finále soutěže.

Do užšího výběru porota v předchozích letech vybrala:

Českou stopu ve finále soutěže zanechal v roce 2007 Obchodní dům Selfridges and Co. v Birminghamu od Jana Kaplického a Amandy Levete z Future Systems.

Více na https://miesbcn.com/prize/

Young Talent Architecture Award (YTAA)

Ocenění, jež se uděluje každý druhý rok, vzniklo v roce 2016 jako doplněk Ceny EU za soudobou architekturu/Ceny Miese van der Rohe. Jeho cílem je podpora čerstvě promovaných architektů, urbanistů a krajinářských architektů.

Nominace navrhují školy architektury z celé Evropy a vybraných třetích zemí (Čína, Jižní Korea ad.). Tři (eventuálně čtyři) vítěze vybírá odborná porota, každý získává 5 000 eur, profil ve World Architects a podporu v počátečních fázích kariéry.

YTAA pořádá Nadace Miese van der Rohe s podporou Kreativní Evropy a ve spolupráci s Evropskou asociací pro architektonické vzdělávání (EAAE) a Evropskou radou architektů (ACE-CAE).

Více na https://www.ytaaward.com

Music Moves Europe Talent Awards (MMETA)

Cena je spolufinancována Kreativní Evropou s podporou města a kraje Groningen a nizozemského ministerstva pro vzdělávání, kulturu a vědu. Slavnostní vyhlášení probíhá v rámci groningenského festivalu Eurosonic Noorderslag. Vítězové v kategoriích Pop, Rock, Elektronika, RnB/Urban, Hip Hop/Rap a Zpěvák-písničkář obdrží balíček v hodnotě 5 000 eur na podporu turné a propagace a na míru přizpůsobený vzdělávací program. Kromě toho mají možnost vystoupit na festivalu Eurosonic a získat bezplatnou publicitu.

Více na https://musicmoveseuropetalentawards.eu

Cena EU za literaturu (EUPL)

Účelem ocenění, udělovaného od roku 2009, je poukázat na bohatství současné evropské literární tvorby v oblasti beletrie a zviditelnit autory na mezinárodním knižním trhu. Ceny jsou udělovány spisovatelům a spisovatelkám z více než tří desítek evropských zemí. Udílení cen je organizováno Evropskou komisí, Radou evropských spisovatelů (EWC), Evropskou a mezinárodní federací knihkupců (EIBF) a Federací evropských nakladatelů (FEP).

Čeští laureáti a laureátky

Více na http://www.euprizeliterature.eu

Označení Evropské dědictví (EHL)

Označení Evropské dědictví (European Heritage Label) je udělováno pamětihodnostem, které oslavují a symbolizují evropskou historii a ideály. Ocenění přispívá k upevnění pocitu sounáležitosti evropských občanů s Evropskou unií na základě společných hodnot, historie a kulturního dědictví. Jedná se o pamětihodnosti, které:

  • mají symbolickou hodnotu pro Evropu,
  • sehrály významnou úlohu v dějinách Evropy a při budování EU,
  • pomáhají evropským občanům získat poznatky o společném kulturním dědictví, evropských dějinách, budování EU, demokratických hodnotách a lidských právech,
  • podporují vytváření sítí pamětihodností a památkářů s cílem sdílet zkušenosti a osvědčené postupy.

V současné podobě se EHL uděluje od roku 2015, jeho historie však sahá až do roku 2006.

Označení Evropské dědictví (na stránkách Národního památkového ústavu)

European Heritage Label (na stránkách Evropské komise)

Evropská hlavní města kultury (ECOC)

Titul Evropské hlavní město kultury (EHMK; European Capital of Culture) je od roku 1985 vždy na jeden rok propůjčován jednomu či více evropským městům (většinou dvěma), jeho udělení je považováno za podnět ke kulturnímu rozvoji a strukturálním změnám. Vedle toho mají daná města po celý rok možnost představit Evropě svůj kulturní život.

Po Praze (2000) se druhým českým Evropským hlavním městem kultury stala Plzeň (2015). Jako další české město se z titulu Evropské hlavní město kultury 2028 budou těšit České Budějovice.

European Capitals of Culture

Nový evropský Bauhaus (NEB)

Nový evropský Bauhaus (NEB) je evropská platforma zaměřená na udržitelný rozvoj a zkvalitnění prostředí, ve kterém žijeme a jímž jsme obklopeni. Mladá a tematicky široce rozkročená iniciativa propojuje jednotlivce a organizace, kteří mají zájem aktivně vstupovat do veřejného prostoru a ovlivňovat životní prostředí nejen ve městech. Nabízí síťování, výměnu zkušeností, prostor a finanční podporu pro vaše projekty.

krásně | udržitelně | společně

New European Bauhaus (na našich stránkách)

New European Bauhaus (na stránkách Evropské unie)