Více o programu

Kreativní Evropa je program Evropské unie na podporu kulturních a kreativních odvětví.

Cíle a priority programu

Hlavní cíle programu Kreativní Evropa v období 2021–2027 jsou:

 • chránit, rozvíjet a podporovat evropskou kulturní a jazykovou rozmanitost a kulturní dědictví,
 • zvyšovat konkurenceschopnost a ekonomický potenciál kulturních a kreativních odvětví, zejména v oblasti audiovize.

Díky podpořeným projektům a dalším aktivitám hodlá:

 • prohlubovat uměleckou a kulturní spolupráci na evropské úrovni; podporovat tvorbu evropských děl; posílit ekonomický, sociální a vnější rozměr evropských kulturních a kreativních odvětví; napomáhat inovacím a mobilitě,
 • podporovat konkurenceschopnost, spolupráci, inovace a udržitelnost evropského audiovizuálního odvětví,
 • prosazovat mezioborovou spolupráci v inovativních projektech, i nezávislé a pluralitní mediální prostředí včetně mediální gramotnosti (pozitivní dopad na svobodu uměleckého projevu, mezikulturní dialog a sociální začleňování).

Každá grantová výzva má své specifické cíle a priority, které jsou popsané v průvodci výzvou (tzv. call document). Hlavním hodnoticím kritériem je, do jaké míry předložený projekt naplňuje cíle konkrétní výzvy.

Zřizovací listina programu Kreativní Evropa 2021–2027 ze dne 28. 5. 2021

Průřezová témata

Kreativní Evropa přispívá k dosažení klíčových priorit Evropské komise, jako je Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal), inkluze a rovnost pohlaví. Všechny podpořené projekty musí tyto principy zohledňovat ve svých aktivitách.

Ekologická udržitelnost
Rovnost pohlaví
Diverzita
Marginalizované skupiny

Evropská komise a agentura EACEA vydala publikaci Creative Europe 2014–2020: Gender Equality, Sustainability and Digitalisation, ve které mapuje průřezová témata v Projektech evropské spolupráce podpořených v daném období.

Kancelář Kreativní Evropa přispívá k trvale udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí prostřednictvím zásad specifikovaných v Ekologickém desateru Kanceláře Kreativní Evropa.

Pro koho

V Kreativní Evropě mohou žádat o podporu organizace s právní subjektivitou (včetně OSVČ) a jednotlivci v rámci speciální výzvy na podporu krátkodobé mobility Culture Moves Europe (pouze Kultura).

MEDIA

Program KE MEDIA podporuje organizace v oblasti filmu, televize a nových médií a nabízí financování, vzdělávání a networking pro:

 • producenty,
 • herní vývojáře,
 • distributory,
 • sales agenty,
 • organizátory vzdělávacích programů pro audiovizuální profesionály,
 • organizátory festivalů, trhů a dalších aktivit pro audiovizuální profesionály,
 • VOD platformy,
 • organizace působící v oblasti filmové výchovy,
 • provozovatele kin.

Kultura

Program KE Kultura poskytuje podporu široké škále subjektů: pořadatelům kulturních akcí, nakladatelům, vzdělávacím institucím nebo veřejné správě. Žadateli mohou být také subjekty z audiovizuální oblasti, pokud jejich projekty nemají čistě audiovizuální obsah. Jedná se tak například o subjekty působící v oblasti:

 • výtvarného umění,
 • scénických umění,
 • hudby,
 • literatury,
 • architektury,
 • kulturního dědictví,
 • módy,
 • řemesel.

Mezioborová část

V mezioborové části Kreativní Evropa podporuje:

 • kvalitní žurnalistiku, pluralitu médií a mediální výchovu,
 • inovativní projekty zahrnující digitální technologie a mezioborovou spolupráci v rámci Creative Innovation Lab (CIL).

Dále v rámci mezioborové části vypisuje přípravné výzvy zaměřené na nové trendy nebo tematické výzvy zaměřené na některé z priorit programu.

Kancelář Kreativní Evropa

Do programu Kreativní Evropa je zapojeno na čtyři desítky zemí v celé Evropě. Žadatelům je k dispozici síť informačních a konzultačních kanceláří – Creative Europe Desks, které sídlí v každé členské zemi programu.

Naše kancelář je místo pro váš první kontakt s programem Kreativní Evropa. Jsme tu proto, abyste co nejlépe využili možností, které program nabízí.

Potřebujete získat informace nebo poradit s projektem, který se týká:

Co pro Vás můžeme udělat?

 • představíme vám možnosti finanční podpory z Kreativní Evropy a vysvětlíme vám podmínky pro její získání
 • zkonzultujeme váš projekt a doporučíme vám praktické tipy pro jeho strategii
 • pomůžeme vám vyhledat zahraniční partnery nebo příležitosti pro váš projekt či organizaci
 • doporučíme vám další možnosti financování vašich projektů v rámci EU

Co ještě děláme?

 • informujeme širokou i odbornou veřejnost o programu Kreativní Evropa a podpořených projektech
 • informujeme o vzdělávacích programech pro filmové profesionály, programech zaměřených na mobilitu umělců a o dalších aktivitách na podporu profesionálů v oblasti kulturních a kreativních odvětví
 • vydáváme vlastní publikace a informační materiály
 • pořádáme workshopy k aktuálním výzvám
 • organizujeme semináře a konference zaměřené na nejrůznější témata a obory – práce s publikem, nové technologie, udržitelnost, scenáristika, animace nebo kulturní dědictví

Nenašli jste, co jste hledali? Projděte si časté otázky