Časté otázky

Otázky a odpovědi ohledně Kreativní Evropy

Jak je Kreativní Evropa řízena?

Program Kreativní Evropa sídlí v Bruselu, řídí ho Evropská komise. Ta je rozdělena na 33 Generálních ředitelství (Directorate General, DG). Část KE Kultura spadá pod DG Education and Culture (DG EAC), část MEDIA spadá pod DG Communication Networks (DG CNECT). Evropská komise určuje koncepci programu a jeho priority.

Program administruje Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (European Education and Culture Executive Agency, EACEA). Ta vypisuje výzvy, má na starosti jejich vyhodnocení a kontrolu.

V každé členské zemi je žadatelům k dispozici národní kontaktní místo neboli Kancelář Kreativní Evropa (Creative Europe Desk, CED).

Jak se rozděluje finanční podpora?
Existuje část rozpočtu určená pro Českou republiku?

Evropská komise schvaluje pro Kreativní Evropu tzv. Annual Work Programme (AWP). Ten stanovuje finance určené k rozdělení v jednotlivých výzvách. V programu neexistuje speciální obálka pro Českou republiku, finance se rozdělují centrálně a projekty musí obstát v celoevropské konkurenci. Přidělená podpora putuje přímo k úspěšným žadatelům.

Kdo a jak hodnotí žádosti o grant?

Žádosti hodnotí experti z praxe, nikoli úředníci v Bruselu. Agentura EACEA má k dispozici databázi expertů se zkušenostmi z podobných projektů. Tito experti vyhodnocují žádosti podle svého oboru (například zkušený překladatel hodnotí žádosti ve výzvě na literární překlad, producent bude hodnotit žádosti v okruhu Development apod.).

Každou žádost hodnotí dva nezávislí experti nebo panel expertů, záleží na typu výzvy. Experti nehodnotí žádosti ze své vlastní země a nesmí být v konfliktu zájmů. Pokud se chcete podílet na hodnocení žádostí, více informací najdete zde.

Projekty se bodují podle čtyř kritérií. Podpora se rozděluje na základě dosaženého bodového skóre. Žadatel může získat maximálně 100 bodů, minimální hranice pro získání podpory je 70 bodů.

Mohou o podporu žádat jednotlivci?

Kreativní Evropa nepodporuje uměleckou tvorbu jednotlivců (např. psaní scénáře nebo vytváření instalace). Jako umělec se můžete zapojit do podpořených projektů.

Jednotlivci mohou získat podporu na krátkodobou mobilitu za účelem umělecké tvorby či budování kariéry v rámci programu Culture Moves Europe.

Co je to PIC a jak ho získám?

Každý, kdo chce žádat o podporu, musí nejprve získat Participant Identification Code (PIC). Ten představuje unikátní devítimístné číslo, pod kterým je žadatel (organizace) nadále veden ve Funding and Tender Opportunities Portal (FTOP).

Jak na to?
  1. Nejprve si vytvořte osobní účet v European Commission Authentication System (ECAS), který je vázaný na vaši e-mailovou adresu a umožní vám přístup ke všem digitálním službám Evropské komise.
  2. S tímto účtem následně založíte profil žadatelské organizace v sekci Participant Register v portálu FTOP a nahrajete zde potřebné dokumenty. Po ověření údajů bude založené organizaci přidělen PIC.

Všechny tyto kroky stačí udělat pouze jednou, jakmile máte PIC, můžete podávat žádosti ve všech programech EU, účastnit se jako partner v konsorciích apod.

Více informací najdete ve videoprezentaci.

Co je FTOP a systém eGrants?

eGrants je on-line systém na automatické podávání žádostí o grant a jejich správu. Umožňuje žadatelům najít grantové příležitosti, žádat o podporu nebo poskytovat donorovi zprávy o průběhu projektu.

FTOP (Funding and Tenders Opportunities Portal) je prostředí Evropské komise pro eGrants. Je to centrální portál, kde se podávají a spravují granty všech evropských programů. Najdete zde veškeré výzvy a tendry, podpořené projekty, manuály k podávání žádostí nebo příklady smluv.

Řídí se Kreativní Evropa pravidly pro státní podporu (State Aid Rules)?

Kreativní Evropa neuplatňuje pravidlo de minimis (jedna společnost smí získat pouze 200 000 eur státní podpory během 3 let). Toto pravidlo se vztahuje pouze na podporu spravovanou jednotlivými členskými státy (u nás typicky podpora SFKMG pro film). Podpora z Kreativní Evropy je přidělována přímo Evropskou unií, a proto se do částky de minimis nezapočítává.

Kde najdu výsledky a podpořené projekty?

Výsledky podpory ze všech programů EU najdete na portálu FTOP v sekci příslušného programu. 

Detailní informace o podpořených projektech a organizacích, které je realizují, najdete také na platformě Creative Europe Projects Results.

Zajímají-li vás výsledky a projekty působící v České republice, můžete navštívit databázi podpořených projektů nebo se podívat na na vybrané články o úspěšných projektech a žadatelích.

Existují zdroje na dofinancování grantu z Kreativní Evropy?

Příjemci grantu z programu Kreativní Evropa Kultura mohou požádat Ministerstvo kultury ČR (Samostatné oddělení EU) o příspěvek na dofinancování projektu. Grantové řízení je určeno českým právním subjektům, které jsou vedoucími projektů nebo partnery podpořených projektů v rámci tohoto programu. Podrobnější informace najdete na webu Ministerstva kultury ČR.

Nenašli jste, co jste hledali? Rádi vám poradíme. Neváhejte nás kontaktovat.